Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Hưng Hòa – TP HCM

Toancap3.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi mã đề 03 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Hưng Hòa – TP HCM:
+ Một hình trụ có chiều cao bằng 42 và diện tích xung quanh bằng 402. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng (a) song song với trục, thiết diện thu được có diện tích bằng 162. Khoảng cách từ mặt phẳng (a) đến trục của hình trụ đã cho bằng?
+ Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 12. Gọi M là điểm đối xứng của C qua E, với E là trung điểm cạnh AA’. Điểm F thuộc cạnh BB’ sao cho FB = 2FB’ và N là giao điểm của FC và B’C’. Tính thể tích của khối đa diện MNB’A’EF.
+ Cho hàm số y = f(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e (a ≠ 0). Hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên thuộc khoảng (–10;10) của tham số m để hàm số g(x) = f(3 − 2x + m) + x2 – (m + 3)x + 2m2 nghịch biến trên khoảng (0;1). Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

de-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-binh-hung-hoa-tp-hcm

Đây là năm cuối cùng Bộ giáo dục sử dụng chương trình dạy cũ, vậy nên các bạn học sinh lớp 12 các trường THPT Tp HCM cần chú ý ôn tập để có kết quả kiểm tra tốt nhất