Đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT chuyên tỉnh Nam Định 2008 – 2009

Sở giáo dục và đào tạo Nam Định, đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT chuyên năm học 2008 – 2009. Thời gian làm bài: 180 phút.

Ngày thứ nhất: 

Đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT chuyên tỉnh Nam Định 2008 - 2009

Ngày thứ hai: 

Đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT chuyên tỉnh Nam Định 2008 - 2009-1