Ebook Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm Toán 12

Để giúp học sinh lớp 12 làm quen với phương pháp trắc nghiệm Toán, Toancap3.com chia sẻ cuốn Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm Toán 12.

Ebook Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm Toán 12

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần 1: Kiến thức cần nhớ và bài tập

Phần 2: Hướng dẫn giải bài tập

Sách bám sát chương trình và SGK Toán 12 hiện đang sử dụng.

[sociallocker id=”3520″]

https://drive.google.com/file/d/14i8lG_MWz0C2LvMQZtlKJb0kmyyeOddW/view

https://drive.google.com/file/d/1yyOoiqXWeNaqtZTpNTfSh-yHPFqArSuo/view

[/sociallocker]