Ebook Toán bồi dưỡng và nâng cao Đại số 10

Quyển sách Toán bồi dưỡng và nâng cao Đại số 10 sẽ giúp các em học sinh học thật tốt Toán 10, theo sát nội dung và trình tự kiến thức chương trình Toán nâng cao lớp 10 hiện hành.

Quyển sách được chia thành các chương sau:

Chương I: Mệnh đề – Tập hợp

Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương III: Phương trình – Hệ phương trình

Chương IV: Bất đẳng thức và bất phương trình

Chương V: Thống kê

Chương VI: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Chúng tôi tin rằng các em học sinh sẽ tìm được những điều thú vị, bổ ích trong quyên sách này và ngày càng học giỏi toán hơn!

Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của các bạn để những lần tái bản sau sách được hoàn chỉnh hơn. Xin trân trọng cám ơn!

Đọc sách Toán bồi dưỡng và nâng cao Đại số 10: