Học sinh nên bỏ phần nào, học phần nào khi ôn thi Toán THPT QG 2018

Sự thay đổi trong phương án thi và cấu trúc đề thi khiến nhiều thí sinh lo lắng khi không biết nên bắt đầu ôn môn Toán từ đâu để “trúng tủ” nhất.

Chương trình toán học khá rộng, để ghi nhớ được tất cả kiến thức của môn Toán không phải là điều đơn giản. Vì thế để quá trình ôn luyện đỡ vất vả hơn các em lên chọn lọc kiến thức, chú trọng ôn vào những phần trọng tâm, có khả năng cao xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia năm 2018. Theo đó, các em chỉ cần ôn tập căn bản (học chắc SGK) là được 5 điểm. Muốn được ít nhất 8 điểm, cần tích cực luyện tập các dạng bài tập, làm đề thi thử. Đồng thời học thêm các phương pháp tư duy giải nhanh trắc nghiệm Toán và cách sử dụng thành thạo máy tính Casio.

Những phần kiến thức trọng tâm môn Toán

CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN
1.      Sử dụng máy tính cầm tay
2.      Phương pháp tư duy đặc biệt hóa, tổng quát hóa
3.      Phương pháp tư duy ước lượng
4.      Phương pháp xuôi ngược
5.      Phương pháp tư duy sử dụng điểm biên và điểm thuận lợi
6.      Các phương pháp tư duy giải nhanh hình oxy và hình oxyz
7.      Phương pháp tư duy giải nhanh hình không gian
CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
Bài 1.    Kiến thức nền
Bài 2.    Tính đơn điệu và đạo hàm
Bài 3.    Cực trị và giá trị lớn nhất nhỏ nhất (P1)
Bài 4.    Cực trị và giá trị lớn nhất nhỏ nhất (P2)
Bài 5.    Tiếp tuyến và sự tiếp xúc hai đồ thị
Bài 6.    Tiệm cận
Bài 7.    Tương giao
Bài 8.    Đồ thị và các điểm đặc biệt
CHUYÊN ĐỀ 02.HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Bài 1.    Tổng quan chương hình không gian
Bài 2.    Các loại hình trong đề thi
Bài 3.    Thể tích khối chóp
Bài 4.    Thể tích khối lăng trụ
Bài 5.    Khối tròn xoay (P1)
Bài 6.    Khối tròn xoay (P2)
Bài 7.    Khoảng cách và góc (P1)
Bài 8.    Khoảng cách và góc (P2)
Bài 9.    Công thức đặc biệt
CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ VÀ LOGARIT
Bài 1.    Kiến thức nền về mũ và logarit
Bài 2.    Phương trình và bất phương đại số
Bài 3.    Các hệ thức liên quan đến hàm mũ và loga
Bài 4.    Phương trình mũ và logarit
Bài 5.    Bất phương trình mũ và logarit
Bài 6.   Các bài toán ứng dụng thực tiễn
CHUYÊN ĐỀ 04. TÍCH PHÂN
Bài 1.    Kiến thức tổng quan
Bài 2.    Các phương pháp tính tích phân
Bài 3.    Ứng dụng máy tính trong tính tích phân
Bài 4.    Các phương pháp đặc biệt nhận dạng nguyên hàm
Bài 5.    Ứng dụng của tích phân
Bài 6.   Ứng dụng nguyên hàm tích phân trong các bài toán thực tiễn
CHUYÊN ĐỀ 05. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH  TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)
Bài 1.    Tổng quan hình Oxyz
Bài 2.    Các công thức về góc, khoảng cách
Bài 3.    Mặt phẳng
Bài 4.    Đường thẳng
Bài 5.    Mặt cầu
Bài 6.    Công thức đặc biệt
CHUYÊN ĐỀ 06. SỐ PHỨC
Bài 1.    Tổng quan về số phức
Bài 2.    Dạng đại số của số phức
Bài 3.    Dạng hình học của số phức
Bài 4.    Giải phương trình trên tập số phức
Bài 5.    Công thức đặc biệt

Khi đã hệ thống được phần kiến thức môn toán trọng tâm các em nên dành thời gian ôn tập thật kỹ, làm nhiều dạng bài tập có như thế mới dành được số điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.