Kiến thức cần nhớ và bài tập vận dụng về phép biến hình và phép tịnh tiến

Nắm được những kiến thức cần nhớ và các bài tập vận dụng về phép biến hình và phép tịnh tiến trong chương trình Toán Đại số và Giải tích lớp 11 sẽ giúp các em học sinh có thể làm tốt các dạng đề thi và hoàn thành tốt chương trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2019 sắp đến.

Kiến thức cần nhớ và bài tập vận dụng về phép biến hình và phép tịnh tiến

Kiến thức cần nhớ và bài tập vận dụng về phép biến hình và phép tịnh tiến

Kiến thức cần nhớ và bài tập vận dụng về phép biến hình và phép tịnh tiến

Nhận thấy trong chương trình Toán lớp 11, phần phép biến hình và phép tịnh tiến rất quan trọng và có nhiều ứng dụng trong quá trình làm bài nên các giáo viên giảng dạy đã tổng hợp các công thức cần nhớ, đan xen lồng ghép các ví dụ và bài tập minh họa để các em học sinh hiểu rõ và có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.

Các em thí sinh có thể theo dõi và tiếp tục vận dụng để làm tốt các bài thi sắp tới.

toancap3.com tổng hợp