Kỹ thuật “CHỌN” trong trắc nghiệm tích phân và số phức

Kỹ thuật “CHỌN” là kỹ thuật mà giáo viên Trần Lệ Quyên đưa ra nhằm giúp các em giải các bài toán trắc nghiệm tích phân và số phức.

Trích lời tác giả:

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng nên các bài toán đại số chính là: Thiết lập sự cân bằng giữa số ẩn số và số phương trình lập nên từ các dữ kiện. Lấy ý tưởng đó, bài viết này tổng hợp và giới thiệu vài cách xử lí nhanh một số bài toán số phức và tích phân bằng một kiểu chọn đặc biệt. Tôi cố tình không phân chia ra các đề mục để tách biệt giữa số phức và tích phân vì xét dưới góc nhìn này, chúng hoàn toàn giống nhau!