Lời giải và đáp án bài tập ôn luyện chương 2: Tổ hợp và xác suất

Để một lần nữa giúp các em học sinh củng cố được kiến thức chương 2 về Tổ hợp và xác suất, các giáo viên giảng dạy môn Toán đã tổng hợp các dạng bài tập ôn luyện và đưa ra lời giải đáp để các em đối chiếu.

Câu hỏi ôn tập chương 2: Tổ hợp và xác suất

Lời giải và đáp án bài tập ôn luyện chương 2: Tổ hợp và xác suất

Vậy là chuyên đề Tổ hợp và xác suất trong chương trình Toán lớp 11 đã được các giáo viên tổng hợp đến các em học sinh. Ở số bài tiếp theo các giáo viên sẽ tiếp tục giới thiệu dạng toán học ở chương 3. Các em học sinh có thể chú ý quan tâm và theo dõi.

Nguồn: toancap3.com