Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ và logarit

Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ và logarit là cuốn sách của thầy Nguyễn Vũ Minh sưu tầm và biên soạn.

Sách dùng cho học sinh khá giỏi, ôn thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học.

 
Tags:,