Sách trắc nghiệm Toán 12 – NXB Giáo Dục

Nhà xuất bản Giáo dục đã phát hành cuốn sách trắc nghiệm Toán 12 để chỉ ra những kiến thức cơ bản và kĩ năng cần thiết để trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.

Bên cạnh đó bộ sách trắc nghiệm Toán 12 này còn cung cấp cho các em học sinh một hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm theo chương trình lớp 12 với nhiều gợi ý và hướng dẫn vô cùng cần thiết để các em làm quen và trở nên quen thuộc với dạng bài tập trắc nghiệm toán.

Sách trắc nghiệm Toán 12 - NXB Giáo Dục

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần Giải tích và Hình học. Mỗi phần gồm các chương và được trình bày theo thứ tự như trong Sách giáo khoa.

Với mỗi chương sẽ trình bày như sau: Tóm tắt lý thuyết, các kỹ năng cần có, các ví dụ minh họa cho việc vận dụng lý thuyết và kỹ năng và cuối cùng là các câu hỏi trắc nghiệm trong phạm vi của chương được biên soạn đúng chuẩn nội dung trắc nghiệm Toán 12 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra.

Nội dung cuốn sách Trắc nghiệm Toán 12 – NXB Giáo Dục các bạn download dưới đây:

https://docs.google.com/uc?id=0B7uAMT9Yh6ueRDR3T05HdVVXNkE&export=download

[rating_form id=”1″]