Sáng tạo & giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình

Sách Sáng tạo & giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình là cuốn sách của Nguyễn Tài Chung nói về phương pháp giải phương trình.

Sáng tạo & giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình

Mục lục:

Chương 1: Phương pháp sáng tác và giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình

Chương 2: Phương pháp đa thức và phương trình phân thức hữu tỉ

Chương 3: Phương trình, bất phương trình chứa căn thức

Chương 4: Hệ phương trình, hệ bất phương trình

Chương 5: Các bài toán phương trình, hệ phương trình, bất phương trình trong đề thi đại học.

Bạn nào cần tài liệu hãy like và chia sẻ rồi comment địa chỉ email bên dưới để Toán cấp 3 gửi cho nhé.