Đề thi kiểm tra học kì 1 Toán lớp 11 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút.