Cuốn sách bài tập giải tích 12 dành cho học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi đại học của tác giả Trần Sĩ Tùng.