Trong bài viết này, Toancap3.com xin giới thiệu định lý Muirhead và ứng dụng của nó trong các bài toán chứng minh bất đẳng thức. Nội dung chính của bài viết: Định lý Muirhead dạng tổng quát cho n số Định lý Muirhead cho 3 số: chứng minh bằng bổ đề Ứng dụng Bất đẳng thức