Kỹ thuật biến đổi tương đương là phương pháp được sử dụng thường xuyên trong chứng minh bất đẳng thức và tỏ ra rất hiệu quả. Phương pháp biến đổi tương đương được sử dụng như nào, các em hãy đọc tiếp dưới đây. 1. Kiến thức cần nhớ Giả sử ta cần chứng minh