Đề thi vào lớp 10 khối THPT chuyên đại học Vinh năm học 2010 – 2011 dành cho các em học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 làm thử.