Đề thi vào lớp 10 trường chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An năm học 2012 – 2013.