Tuyển tập 500 bất đẳng thức cổ điển hay được tác giả Nguyễn Đình Thi tổng hợp lại giúp cho những ai yêu thích dạng toán khó này thêm rèn luyện kỹ năng. Bất đẳng thức (BĐT) đang là vấn đề nóng trên hầu khắp các diễn đàn Toán trong và ngoài nước như: mathlinks.ro,