Tài liệu Tóm tắt một số công thức giải nhanh Toán 12 được thầy Nguyễn Văn Hiền soạn ra giúp các em học sinh ghi nhớ lý thuyết toán một cách có hệ thống.