Cách giải và ví dụ giải phương trình thuần nhất, bậc hai, bậc ba đối với sinX và cosX. Và bài tập minh họa dành cho các em luyện tập. I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ NHÓM I: Phương trình thuần nhất bậc hai, bậc ba đối với một hàm số lượng giác Dạng 1: Cách