Nhiều em học sinh thường hay mắc phải sai lầm khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc n. Dưới đây Toán cấp 3 chỉ ra cho các em thấy và cách khắc phục lỗi ngay sau đó. Với điều kiện là n ∈ N , n ≥ 1 ta xét ví dụ sau đây: Khắc phục sai lầm khi tính đạo hàm