Đề thi KSCL môn Toán trắc nghiệm khối 12 lần 1 THPT Liễn Sơn, Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc năm 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút, bao gồm 50 câu trắc nghiệm.