Đề thi KSCL môn Toán 12 lần 1 THPT Liễn Sơn năm 2017 – 2018

Đề thi KSCL môn Toán trắc nghiệm khối 12 lần 1 THPT Liễn Sơn, Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc năm 2017 – 2018.

Thời gian làm bài 90 phút, bao gồm 50 câu trắc nghiệm.

Đề thi KSCL môn Toán 12 lần 1 THPT Liễn Sơn năm 2017 - 2018

Đề thi KSCL môn Toán 12 lần 1 THPT Liễn Sơn năm 2017 - 2018-1

Đề thi KSCL môn Toán 12 lần 1 THPT Liễn Sơn năm 2017 - 2018-2

Đề thi KSCL môn Toán 12 lần 1 THPT Liễn Sơn năm 2017 - 2018-3

Đề thi KSCL môn Toán 12 lần 1 THPT Liễn Sơn năm 2017 - 2018-4

Đề thi KSCL môn Toán 12 lần 1 THPT Liễn Sơn năm 2017 - 2018-5