Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 năm học 2017 – 2018 môn Toán trường THCS – THPT Khai Minh – TP. HCM gồm 50 câu trắc nghiệm, có đáp án.