Tuyển tập 300 bất đẳng thức hay từ các diễn đàn toán học thế giới được Nguyễn Việt Anh tổng hợp lại vào ngày 16 tháng 7 năm 2005. Bất đẳng thức luôn là chủ đề thu hút nhiều độc giả trong giới Toán học trong nước và thế giới. Những bài toán bất đẳng