Để chứng minh 3 đường thẳng đồng quy (giao nhau tại một điểm) trong không gian chúng ta làm theo cách mà Toán cấp 3 giới thiệu dưới đây. Chứng minh 3 đường thẳng a, b, c đồng quy tại O trong không gian – Bước 1: Tìm giao điểm O của 2 trong 3 đường thẳng