Thẻ: đường thẳng

Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng Ở bài này chúng ta sẽ áp dụng định lý đường thẳng song song với mặt phẳng để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng Nếu đường thẳng a song song với một đường thẳng b nào đó nằm trên mặt phẳng (P)

Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Để tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng thì các em cần phải có những kiến thức về lý thuyết thật vững. Các kiến thức cần ghi nhớ là: 1. Đường thẳng thuộc mặt phẳng Khi mặt phẳng có chứa ít nhất 2 điểm thuộc đường thẳng, tức là đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt của một