Cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng như thế nào? Để tìm được giao tuyến của hai mặt phẳng thì cần phải có những kiến thức cơ bản ra sao? + Phải nắm được định nghĩa về giao tuyến của hai mặt phẳng: Giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng chứa tất cả điểm chung của hai mặt