Thẻ: khảo sát

Phương pháp giải các bài toán phần khảo sát hàm số và bài tập áp dụng

Phương pháp giải các bài toán phần khảo sát hàm số và bài tập áp dụng

Trong các bài toán phần khảo sát hàm số ở các đề thi chúng ta thường thấy có nhiều dạng bài. Và sau đây là các dạng đó. Các mục với các dạng bài toán được giới thiệu: 1. Bài toán về đồng biến và nghịch biến – Xét sự đồng biến, nghịch biến – Tìm […]

Toán cấp 3 © 2007 Toán cấp 3