Tài liệu hình học không gian dành cho học sinh trung bình, yếu

Tài liệu hình học không gian này được các thầy cô biên soạn dành cho học sinh trung bình, yếu ôn thi THPT quốc gia 2017, THPT quốc gia 2018.