Tổng hợp: Bài tập trắc nghiệm về hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai

Để giúp các em có được những kết quả thật tốt trong học tập, trang Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em tài liệu “Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai”

Tổng quát

Các giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT cho biết tài liệu gồm 30 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai. Nội dung tài liệu gồm các chủ đề:

§ 1. Đại cương về hàm số
+ Chủ đề 1. Tìm tập xác định của hàm số
+ Chủ đề 2. Xét sự biến thiên của hàm số
+ Chủ đề 3. Hàm số chẵn, hàm số lẻ
§ 2. Hàm số bậc nhất
+ Chủ đề 1. Sự biến thiên và đồ thị hàm số bậc nhất
+ Chủ đề 2. Xác định hàm số bậc nhất
+ Chủ đề 3. Hàm số y = |ax + b| và hàm số cho bởi nhiều công thức
§ 3. Hàm số bậc hai
+ Chủ đề 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai
+ Chủ đề 2. Lập phương trình parabol
+ Chủ đề 3. Các phép biến đổi đồ thị hàm số bậc hai
+ Chủ đề 4. Bài toán tương giao

Chi tiết:
bai-tap-trac-nghiem-chuyen-de-ham-so-bac-nhat-va-ham-so-bac-hai-tran-quang-thanh

Trên đây là những chia sẻ của giáo viên Trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh, mong rằng các em có được những kiến thức hữu ích qua bài viết. Chúc các em học tập tốt