Tổng hợp: Các dạng bài tập trắc nghiệm mệnh đề – tập hợp

Để giúp các em có được những kết quả thật tốt trong học tập, trang Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em tài liệu về “Bài tập trắc nghiệm mệnh đề – tập hợp”

Tổng quát

Các giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT chia sẻ đên các em tài liệu gồm tuyển tập các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề mệnh đề và tập hợp:

+ Mệnh đề (127 câu)
+ Tập hợp (29 câu)
+ Các phép toán trên tập hợp (31 câu)
+ Các tập hợp số (51 câu)
+ Số gần đúng và sai số (27 câu)

Chi tiết:

bai-tap-trac-nghiem-menh-de-tap-hop

Trên đây là những chia sẻ của giáo viên Trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh, mong rằng các em có được những kiến thức hữu ích qua bài viết. Chúc các em học tập tốt