Tổng hợp: Chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai 

Để giúp các em có được những kết quả thật tốt trong học tập, trang Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em tài liệu “Chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai”

Tổng quát

Các giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT cho biết tài liệu bao gồm:

Vấn đề 1. Đại cương về hàm số
+ Dạng 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm
+ Dạng 2. Đồ thị của hàm số
+ Dạng 3. Tìm tập xác định của hàm số
+ Dạng 4. Sự biến thiên của hàm số
+ Dạng 5. Tính chẵn lẻ của hàm số
+ Dạng 6. Tịnh tiến đồ thị
Vấn đề 2. Hàm số bậc nhất y = ax + b
+ Dạng 1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
+ Dạng 2. Lập phương trình đường thẳng
+ Dạng 3. Vẽ đồ thị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
Vấn đề 3. Hàm số bậc hai y = ax^2
+ Dạng 1. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị
+ Dạng 2. Xác định các hệ số a, b, c của hàm số y = ax^2 + bx + c
+ Dạng 3. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 + bx + c
+ Dạng 4. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 5. Dùng đồ thị, biện luận theo m số nghiệm của phương trình
+ Dạng 6. Tìm điểm cố định của học đồ thị (Cm): y = f (x, m) khi m thay đổi
+ Dạng 7. Quỹ tích điểm M (tập hợp điểm) thỏa tính chất
+ Dạng 8. GTLN, GTNN, tìm x để y > 0, y < 0

Chi tiết:

chuyen-de-ham-so-bac-nhat-va-ham-so-bac-hai-tran-quoc-nghia

Trên đây là những chia sẻ của giáo viên Trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh, mong rằng các em có được những kiến thức hữu ích qua bài viết. Chúc các em học tập tốt