Tổng hợp: Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Để giúp các em có được những kết quả thật tốt trong học tập, trang Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em tài liệu “Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội”

Tổng quát

Các giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT cho biết tài liệu gồm: