Tổng hợp: Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn giải phương trình vô tỷ

Để giúp các em học sinh lớp có được những kết quả thật tốt trong kỳ thi sắp tới, Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn giải phương trình vô tỷ

Tổng hợp

Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn giải phương trình vô tỷ, toán 10 cụ thể:

Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn giải phương trình vô tỷ

Trên đây là những chia sẻ của giáo viên Trường Trung học phổ thông Sài Gòn chúc các em học tập tốt.