Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải PT – BPT – HPT Đại số và vô tỷ

Tài liệu Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số và vô tỷ của Th.s Lê Văn Đoàn gồm 727 trang.

Sách dùng cho học sinh luyện thi THPT quốc gia, bồi dưỡng học sinh giỏi 10, 11, 12 và tham khảo cho giáo viên.

Tài liệu bao gồm các chuyên mục sau:

Phần I: Phương trình, bất phương trình vô tỷ

+ Bài 1. Phương trình vô tỷ cơ bản
+ Bài 2. Giải phương trình vô tỷ bằng cách đưa về tích số
+ Bài 3. Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ
+ Bài 4. Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đánh giá
+ Bài 5. Bất phương trình vô tỷ
+ Bài 6. Phương trình, bất phương trình chứa tham số

Phần II: Hệ phương trình đại số, vô tỷ

+ Bài 1. Hệ phương trình cơ bản
+ Bài 2. Hệ phương trình đưa về tích số
+ Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
+ Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá
+ Bài 5. Hệ phương trình chứa tham số

Phần III: Giải chi tiết bài tập rèn luyện

Đọc sách Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải PT – BPT – HPT đại số và vô tỷ: