30 bài toán bất đẳng thức hay có lời giải

Bất đẳng thức là một dạng toán khó nhưng thú vị. Những bài toán bất đẳng thức hay sẽ khiến cho chúng ta thêm say mê và yêu thích Toán học hơn.

Hôm nay, Toán cấp 3 tiếp tục giới thiệu các em 30 bài toán bất đẳng thức hay có lời giải. Đây là các bài toán được chọn lọc và được giải chi tiết, rành mạch, vô cùng dễ hiểu.

Tổng hợp 30 bài toán bất đẳng thức:

30 bài toán bất đẳng thức hay có lời giải

Và lời giải chi tiết:

30 bài toán bất đẳng thức hay có lời giải-1

Các em download tài liệu 30 bài toán bất đẳng thức hay có lời giải tại đây:

https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B7uAMT9Yh6ueUllkUVNUb3VIN3c&export=download