Thẻ: bất đẳng thức

Sử dụng các tính chất của tỉ số, tính chất giá trị tuyệt đối và tính chất của tam thức bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức

Người ta có thể sử dụng các tính chất của tỉ số, tính chất giá trị tuyệt đối và tính chất của tam thức bậc hai để làm các bài toán chứng minh bất đẳng thức. Các em hãy đọc lý thuyết và xem các ví dụ để hiểu rõ về phương pháp này. A.

Một kỹ thuật nhỏ để sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

Một kỹ thuật nhỏ để sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz được tác giả Võ Quốc Bá Cẩn tổng hợp lại là một tài liệu quý về bất đẳng thức dành cho chúng ta. Thông thường khi sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz (tham khảo ở [1]) để chứng minh các bất đẳng thức đối

Kỹ thuật phân tích bình phương hoán vị (S.O.C) trong bất đẳng thức

Kỹ thuật phân tích bình phương hoán vị (S.O.C) trong bất đẳng thức Bất đẳng thức hoán vị là những bài toán rất đẹp bới sự phát biểu đơn giản nhẹ nhàng của chúng. Tuy nhiên, việc giải chúng thì ngược lại, việc tìm một lời giải cho chúng vô cùng vất vả và khó

Tuyển tập bất đẳng thức thi lớp chuyên toán 2009-2010

Tuyển tập bất đẳng thức thi lớp chuyên toán 2009-2010 được tổng hợp từ tác giả Messi_ndt. Như các bạn đã biết, Bất đẳng thức là một trong năm bài toán chính thường xuyên xuất hiện trong các kì thi tuyển sinh vào các lớp chuyên toán của các trường THPT chuyên của tất cả mọi