Ebook bất đẳng thức tiếng Anh cho học sinh chuyên Toán

Đây là ebook tiếng Anh về bất đẳng thức rất hay dành cho học sinh chuyên toán muốn nghiên cứu sâu về chuyên đề bất đẳng thức.

Và cũng dành cho học sinh ôn thi học sinh giỏi. Gồm 2 cuốn sách các em đọc dưới đây:

1. Algebraic Inequalitiesold and new methods

 

2. Inequalities