Bí Quyết Tiếp Cận Hiệu Quả Kỳ Thi THPT Quốc Gia Hình Học Giải Tích Không Gian

Bí Quyết Tiếp Cận Hiệu Quả Kỳ Thi THPT Quốc Gia Hình Học Giải Tích Không Gian với các chương và bài học sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt phần Hình không gian.

MỤC LỤC SÁCH

Chương I. Lý thuyết và bài tập cơ bản————————————————– 3

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian——————————————————— 3

Bài 2. Phương trình mặt phẳng————————————————————- 52

Bài 3. Phương trình đường thẳng———————————————————– 84

Chương II. Bài tập theo các chuyên đề, dạng toán———————————– 102

Bài 1. Các chuyên đề, phương pháp và bài toán minh họa phương pháp———– 102

Bài 2. Bài tập ôn luyện———————————————————————– 185

Chương III. Phương pháp giải hệ phương trình ba ẩn—————————— 223

Bài 1. Cơ sở khoa học của phương pháp————————————————– 223

Bài 2. Phương pháp hình học giải tích trong giải hệ phương trình ba ẩn———– 224

Bài 3. Một số bài toán minh họa phương pháp—————————————— 225

Chưong IV. Bài toán cực trị————————————————————— 232

Bài 1. Lý thuyết——————————————————————————- 232

Bài 2. Một số bài toán tứng dụng———————————————————- 234

Bài 3. Những phát triển từ hai định lý cơ bản——————————————- 239

Bài 4. Ứng dụng từ những phát triển—————————————————– 240

Bài 5. Một số bài toán ứng dụng———————————————————– 241

Chưong V. Bài toán tống hợp————————————————————- 252

Chương VI. Luyện tập qua dạng toán trong đề thi đại học, cao đẳng———– 354

Chưong VII. Một vài áp dụng của phưong pháp tọa độ trong không gian—416

Bài 1. Giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ————— 423

Bài 2. Giải toán hình học không gian bằng phương pháp vecto——————— 442

Bài 3. Một vài áp dụng cùa phương pháp tọa độ trong không gian—————– 450

Bài 4. Ứng dụng phương pháp tọa độ trong không gian vào bài toán đại số——- 45s

Phụ lục—————————- — ——- ————————————————– 474

Phụ lục 1. Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng đường thẳng d và mặt phẳng (P)——————————————————————————- 474

Phục lục 2. Phương pháp tìm giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau a và b ——————————– —————————– ——- ———————– 475

Phụ lục 3. Phương pháp tìm giao điểm của đường thắng d và mặt cầu (S)———- 477