Các ví dụ ứng dụng lượng giác trong đại số

Giới thiệu với các em phương pháp ứng dụng lượng giác vào giải các bài toán đại số: chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức, giải phương trình, hệ phương trình.

Tất cả các phương pháp được trình bày qua những ví dụ cụ thể, có lời giải. Các em ứng dụng vào đó để giải các bài tập tương tự được cho ở cuối bài viết nhé.

1. Ứng dụng lượng giác để chứng minh đẳng thức

Các ví dụ ứng dụng lượng giác trong đại số-12. Ứng dụng lượng giác để chứng minh bất đẳng thức

Các ví dụ ứng dụng lượng giác trong đại số-23. Ứng dụng lượng giác để giải phương trình và hệ phương trình

Các ví dụ ứng dụng lượng giác trong đại số-34. Bài tập tự giải

Các ví dụ ứng dụng lượng giác trong đại số-4