Cách giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao

Tài liệu này gồm 65 bài tập số phức, thầy Phạm Minh Tuấn sẽ hướng dẫn các em giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao.