Đáp án chính thức môn thi Toán THPT quốc gia 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo

Chiều tối ngày 24 tháng 6 năm 2017, đã có đáp án chính thức môn thi Toán THPT quốc gia 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo. Và tất cả các môn thi khác.

Có tất cả 24 mã đề thi, mỗi đề có 50 câu hỏi với các đáp án A, B, C, D. Mỗi câu chỉ có duy nhất một đáp án đúng.

Mã Đề thi 101 môn Toán chính thức

Đáp án chính thức môn Toán trắc nghiệm THPT quốc gia 2017 của BGD & ĐT. Xem thêm thông tin tuyển sinh Trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh