Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Đà Nẵng

Trường THPT Sài Gòn giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận mã đề 154.

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Đà Nẵng:
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C và SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Biết AB a 2 2 tính thể tích khối chóp S ABC.
+ Chứng minh rằng đồ thị hàm số 3 2 x y luôn cắt đường thẳng (d y xm) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của tham số m.
+ Trong không gian, cho hình chữ nhật MNPQ có MN a NQ a 3 5. Quay hình chữ nhật MNPQ kể cả các điểm trong của nó xung quanh trục NP ta thu được khối trụ có thể tích bằng?

de-kiem-tra-cuoi-ki-1-toan-12-nam-2023-2024-so-gddt-da-nang