Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 12 – Đà Nẵng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014-2015.

ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TOÁN Lớp 12 THPT
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 27 tháng 11 năm 2014
Chú ý: – Đề thi gồm có 04 trang, 5 bài, mỗi bài 10 điểm.
– Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này