Đề thi HK 1 môn Toán 12 tỉnh Quảng Nam năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm học 2016 – 2017. Gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề