Đề thi Olympic Toán khối 10 cụm trường THPT Thanh Xuân-Cầu Giấy năm 2017-2018

Đề thi Olympic Toán khối 10 cụm trường THPT quận Ba Đình-Tây Hồ- Thanh Xuân-Cầu Giấy thuộc TP Hà Nội năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi Olympic Toán khối 10 cụm trường THPT Thanh Xuân-Cầu Giấy năm 2017-2018-1

Đáp án môn Toán 10 thi Olympic cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy

Đề thi Olympic Toán khối 10 cụm trường THPT Thanh Xuân-Cầu Giấy năm 2017-2018-2

Đề thi Olympic Toán khối 10 cụm trường THPT Thanh Xuân-Cầu Giấy năm 2017-2018-3

Đề thi Olympic Toán khối 10 cụm trường THPT Thanh Xuân-Cầu Giấy năm 2017-2018-4

Đề thi Olympic Toán khối 10 cụm trường THPT Thanh Xuân-Cầu Giấy năm 2017-2018-5