Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016 của bộ giáo dục và đạo tạo

Đề thi có tất cả 10 câu, được sắp xếp theo thứ tự khó dần, mỗi câu 1 điểm. Theo nhận xét chung của các thí sinh thì đề thi năm nay không khó. Chính vì thế mặc dù thời gian làm bài là 180 phút nhưng chỉ sau 120 phút thì nhiều thí sinh đã làm xong và nộp bài ra về.

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016-1

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016-2

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016-3

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016-4

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016-5

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016-6

Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016-7