HẰNG SỐ EULER VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Hằng số Euler, thường được ký hiệu là , là một hằng số toán học quan trọng. Giá trị xấp xỉ của ee là 2.71828. Đây là một số vô hạn thập phân và nó không có một biểu diễn chính xác nào dưới dạng phân số. Hằng số Euler đã xuất hiện tự nhiên trong nhiều lĩnh vực khác nhau của toán học và khoa học.

Sau đây, tổ toán Trường THPT Sài Gòn chia sẻ những điều cần lưu ý về Hằng số Euler:

Hằng số Euler