Hiểu rõ hơn về bất đẳng thức Bunhiacopxki

Bất đẳng thức Bunhiacopxki là bất đẳng thức được sử dụng nhiều và có tính thực tiễn trong các bài toán chứng minh bất đẳng thức ở Toán cấp 3. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về bất đẳng thức này.

Khi đi vào nghiên cứu về bất đẳng thức Bunhiacopxki chúng ta sẽ bắt đầu với định lý và hệ quả. Sau đó là các ví dụ, bài toán chứng minh bất đẳng thức mà sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki để chứng minh.

Các bạn đọc tài liệu bên dưới:

Xem thêm: Một vài ứng dụng của bất đẳng thức Bunhiacopxki vào giải toán